RELACJE

IMG S.A.

Relacje inwestorskie


Ogłoszenie Walne IMG SA zwyczajne 10.08.2020

Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMG S.A. na dzień 25 września 2020 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Julii Fersten w Warszawie przy ul. Mozarta 1 lok. 38.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2019;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2019;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej;
 12. Wolne wnioski;
 13. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie Walne IMG SA nadzwyczajne 10.08.2020

Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMG S.A. na dzień 18 września 2020 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Julii Fersten w Warszawie przy ul. Mozarta 1 lok. 38.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
 7. Wolne wnioski;
 8. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie Walne IMG SA nadzwyczajne 08.07.2020

Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni (nr KRS 0000367238), na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMG S.A. na dzień 7 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Julii Fersten w Warszawie przy ul. Mozarta 1 lok. 38.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany terminu wypłaty dywidendy za rok 2018;
 6. Wolne wnioski;
 7. Zamknięcie obrad.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – ogłoszenie 1/5 - 30.09.2020

„Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni (KRS 000367238), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 900-1500 w biurze handlowym Spółki w Elblągu, przy ul. Kowalskiej 8-9/7, 82-300 Elbląg lub w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Matyji-Sławińskiej w Warszawie, przy ul. J. Gagarina 26 lok. U6a, 00-754 Warszawa.”

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – ogłoszenie 2/5 - 15.10.2020


„Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni (KRS 000367238), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 900-1500 w biurze handlowym Spółki w Elblągu, przy ul. Kowalskiej 8-9/7, 82-300 Elbląg lub w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Matyji-Sławińskiej w Warszawie, przy ul. J. Gagarina 26 lok. U6a, 00-754 Warszawa.”

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – ogłoszenie 3/5 - 30.10.2020

Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni (KRS 000367238), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 900-1500 w biurze handlowym Spółki w Elblągu, przy ul. Kowalskiej 8-9/7, 82-300 Elbląg lub w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Matyji-Sławińskiej w Warszawie, przy ul. J. Gagarina 26 lok. U6a, 00-754 Warszawa.”

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – ogłoszenie 4/5 - 16.11.2020

„Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni (KRS 000367238), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 900-1500 w biurze handlowym Spółki w Elblągu, przy ul. Kowalskiej 8-9/7, 82-300 Elbląg lub w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Matyji-Sławińskiej w Warszawie, przy ul. J. Gagarina 26 lok. U6a, 00-754 Warszawa.”

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – ogłoszenie 5/5 - 01.12.2020

„Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni (KRS 000367238), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 900-1500 w biurze handlowym Spółki w Elblągu, przy ul. Kowalskiej 8-9/7, 82-300 Elbląg lub w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Matyji-Sławińskiej w Warszawie, przy ul. J. Gagarina 26 lok. U6a, 00-754 Warszawa.”

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - 14.09.2021 r.

Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 2 i § 3 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMG S.A. na dzień 29 września 2021 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Julii Fersten w Warszawie przy ul. Mozarta 1 lok. 38.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020;

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2020;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2020;

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020;

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej;

12. Wolne wnioski;

13. Zamknięcie obrad.

Proszę jeszcze o umieszczenie ogłoszenia o nadzwyczajnym walnym na Państwa stronie www – w zakładce relacje inwestorskie.

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - 14.09.2021 r.

Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, na podst. art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 2 i § 3 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMG S.A. na dzień 05 października 2021 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Julii Fersten w Warszawie przy ul. Mozarta 1 lok. 38.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej i powołania nowego Członka Rady Nadzorczej;

6. Wolne wnioski;

7. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie Walne IMG SA zwyczajne 10.08.2021

„Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 2 i § 3 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMG S.A. na dzień 28 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Julii Fersten w Warszawie przy ul. Mozarta 1 lok. 38.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2020;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2020;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok 2020;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki;
 13. Wolne wnioski;
 14. Zamknięcie obrad.”

Ogłoszenie Walne IMG SA - nadzwyczajne

„Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 2 i § 3 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMG S.A. na dzień 20 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Julii Fersten w Warszawie przy ul. Mozarta 1 lok. 38.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany terminu wypłaty dywidendy za rok 2018;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie wyłączenia pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy przy wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 7. Przyjęcie porządku obrad;
 8. Wolne wnioski;
 9. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany Statutu:

W artykule 29 Statutu, po ust. 3 planowane jest dodanie ust. 4 o następującej treści:

4. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w szczególności wypłata dywidendy, następować będzie bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”

Ogłoszenie Walne IMG SA - Zwyczajne

Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 2 i § 3 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMG S.A. na dzień 28 września 2022 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Julii Fersten w Warszawie przy ul. Mozarta 1 lok. 38.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2021;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2021;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej;
 12. Wolne wnioski;
 13. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie Walne IMG SA - Zwyczajne

Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 2 i § 3 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMG S.A. na dzień 23 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Julii Fersten w Warszawie przy ul. Mozarta 1 lok. 38.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2021;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2021;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej;
 12. Wolne wnioski;
 13. Zamknięcie obrad.

Drogi Kliencie,

zważywszy, że od dnia 25.05.2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - określane jako „RODO”), Administrator Twoich danych osobowych (IMG S.A. z siedzibą w Gdyni) chciałby Cię poinformować na jakich zasadach zbiera oraz przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w naszej zaktualizowanej Polityce Prywatności, z którą możesz zapoznać się klikając tutaj.

Pozdrawiamy,
Zespół IMG S.A.